Change doesn’t take time. It takes acting from a new perspective.

Zingeven en koerszoeken

Ik ben een zinzoeker en help mijn cliënten om nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten. Door steeds te zoeken naar wat er in de kern aanwezig is en te zorgen dat dat zich kan ontplooien en tot bloei kan komen.

Mijn bijdrage is dat ik help om scherp te krijgen waar het echt om gaat, om nieuwe perspectieven en verbindingen te ontdekken zodat zich nieuwe mogelijkheden openen.

Dan wordt veranderen een levendig proces dat plezier en energie geeft en jou in beweging zet.

MUS Verandert, dat is: Zin zoeken, zin geven, zin maken

Nieuwsgierig? Bel MUS op 06 347 381 92 of mail naar imke@musverandert.nl.